Բոնուսային համակարգի քաղաքականություն

Դառնալով «Նավավան» ՍՊԸ-ի (Ռեյմա խանութների ցանց) բոնուս քարտի քարտապան, Դուք ընդունում եք Բոնուսային համակարգի քաղաքականության բոլոր պայմանները:

 

Բոնուս քարտի տրման, կուտակման և սպառման պայմաններ

«Նավավան» ՍՊԸ-ն իր հաճախորդներին տրամադրում է կուտակային քարտեր միանվագ 30 000 դրամ և ավելի գնումներ կատարելու դեպքում: Կուտակման տոկոսները կախված քարտի շրջանառությունից լինում են՝

1. 30 000 դրամ և ավելի – 5%

2. 250 000 դրամ և ավելի – 10%

3. 500 000 դրամ և ավելի – 15%

 

Քարտը Ձեզ թույլ է տալիս կուտակել միավորներ և դրանք օգտագործել Ռեյմա խանութների ցանցում: 

Քարտապանի երեխայի ծննդյան օրվանից մեկ շաբաթ առաջ և մեկ շաբաթ հետո կամայական մեկ գնումից կուտակվում է 20%:

Կուտակում կատարվում է մինչև 30% զեղչված ապրանքների դեպքում՝ քարտի կուտակման տոկոսին համապատասխան, իսկ 30%-ից բարձր զեղչված ապրանքների դեպքում կուտակվում է 1%՝ անկախ քարտի այդ պահին ֆիքսված տոկոսից:

Կուտակային համակարգը չի գործում որոշակի տեսականու գնման, հատուկ գների և բոնուս քարտով վճարման դեպքերում, ինչպես նաև քարտի բացակայության ժամանակ:

Սպառում կարող եք կատարել կտրոնի գումարի առավելագույնը 30%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան մինչ այդ քարտապանի կողմից կուտակված բոնուսի գումարը:

 

Տեղեկացում

«Նավավան» ՍՊԸ-ի բոնուսային համակարգի քաղաքականությունը պարբերաբար ենթակա է փոփոխման, յուրաքանչյուր անգամ բոնուս քարտն օգտագործելը համարվում է բոնուսային համակարգի քաղաքականությանը ծանոթացում և պայմանների ընդունում: